Skip to content Skip to footer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van het vakantiehuis Maison Adeline te Han – sur -Lesse. Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Art. 1. Boeken

De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail binnen de 48 uur.
Binnen de 3 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging dient er een voorschot van 50% van de huursom gestort te worden. Dit bedrag staat vermeld op de huurbevestiging en dient te worden overgemaakt op rekening BE04 3631 2848 Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen de 14 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren en wordt u hiervan op de hoogte gebracht via email.
Het restant van de huursom + waarborg (€1000) dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 2 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Bij boeking binnen de 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + waarborg onmiddellijk te betalen.


Art. 2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Annulering door de huurder:

De huurder kan schriftelijk, binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservatie, kosteloos annuleren.
Omboeking: tot 6 maanden voor aankomst kunt u éénmaal de data van uw boeking wijzigen waarbij de datum van de nieuwe boeking voor verblijf moet plaatsvinden binnen de 12 maanden na de wijziging. De prijzen op het ogenblik van de herboeking zijn dan van toepassing.
Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten:

 • Bij annulering tot de 90ste dag vóór de dag van aankomst: 50% van de huurprijs.
 • Bij annulering tussen de 90ste en 60ste dag vóór de dag van aankomst: 75% van de huurprijs.
 • Bij annulering vanaf de 60ste dag tot op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.
 • Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door de Belgische overheid of een andere instantie, dan wordt in samenspraak met de verhuurder de boeking kosteloos omgeboekt naar een andere beschikbare periode en formule (weekend, lang weekend, midweek, week,…). De reeds betaalde sommen van de oorspronkelijke boeking worden verrekend met de toepasselijke huurprijs van de nieuwe gekozen periode en formule.
  Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode. De verhuurder zal binnen de 7 dagen een bevestiging sturen per email van de wijziging of annulering.
  2.2 Annulering door de verhuurder:

Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.


Art. 3. Kosten verhuur

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het huis zoals vermeld op de website. De huur is inclusief bed- en badlinnen (exclusief badlinnen voor zwembad en sauna), eindschoonmaak, draadloos internet en energiekosten, toeristenbelasting. Bij het verlaten van de woning dient het huis in nette staat terug afgeleverd te worden. Dit houdt in: de woning opruimen, alles terug op zijn plaats zetten, vuilnisbakken ledigen, het aanrecht opruimen en afwasmachine ledigen. De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, BBQ …) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bed -en badlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de wasplaats beneden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 30 euro/uur aangerekend worden.

Borgsom: het vakantiehuis en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 1000. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade en/of extra schoonmaakkosten (cfr. Art 3) na vertrek terugbetaald binnen de 2 weken na de huurtermijn. Gaat de schade en/of extra schoonmaakkosten het bedrag van de waarborg te boven, dan zal de huurder op de hoogte worden gebracht van de extra kosten en verplicht zijn deze aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Art. 4. Huisregels

De huurperiodes :

 • Weekend: van vrijdag 16u30 tot zondag 20u
 • Verlengd weekend: verhuurperiode volgens kalender op website
 • Midweek: van maandag 16u30 tot vrijdag 10u
 • Week: van vrijdag 16u30 tot vrijdag 10u
 • Er zijn geen huisdieren toegestaan in het vakantiehuis.
 • In het vakantiehuis geldt een rookverbod.
 • Het vakantiehuis wordt niet verhuurd voor vrijgezellen feesten, studentencantussen.

De Ardennen, dat betekent rust en sereniteit voor iedereen. Ook voor onze buren. Houdt u daar samen met ons rekening mee?

 • in onze buitenomgeving is er geen muziek toegelaten
 • in de buitenomgeving mag er overdag geen buitensporig lawaai gemaakt worden.
 • na 22h dient het ook stil te zijn om geen overlast te bezorgen aan onze buren


Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot ingehouden worden en zal de huurder geen toegang tot de vakantiewoning krijgen. Indien aanwezigheid onder valse voorwendselen wordt vastgesteld tijdens de huurperiode, behoudt de verhuurder het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk stop te zetten en de toegang tot het vakantie huis te ontzeggen.

De huurder heeft in dit geval geen recht op teruggave van gelden, behalve de waarborg indien er geen schade en/of extra schoonmaakkosten (Art. 3) zijn.
Bij brand dient u de brandweer (112) en de eigenaar te verwittigen. In het vakantiehuis zijn brandblusapparaten aanwezig.


Het is niet toegestaan om met meer dan het vermelde maximum aantal personen (26 personen) het vakantie huis te huren. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als volwaardig persoon geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden. Onderverhuren is niet toegestaan. Indien er een inbreuk is op het maximum aantal personen behoudt de verhuurder het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk stop te zetten en de toegang tot het vakantie huis te ontzeggen. De huurder heeft in dit geval geen recht op teruggave van gelden, behalve de waarborg indien er geen schade en/of extra schoonmaakkosten (Art. 3) zijn.
Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.


Art. 5. Aansprakelijkheid

De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen als een goede huisvader. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris, of het niet naleven van de huisregels loopt de huurder het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.
Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het vakantiehuis, de ter beschikking gestelde spelen, zwembad, sauna, terrassen, tuinen.
De huurder is verplicht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door de huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder en/of van derden die zich met de toestemming van de huurder in het huis bevinden.
Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.


Art. 6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 (0)498 922 778 , zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht, indien mogelijk, op te lossen.

Art. 7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Mechelen.

Alle vermeldingen op de website van Maison Adeline (www.maison-adeline.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.